Ovdje dodajte tekst naslova

Izlet u Nacionalni park "Krka"

Godine 2018. posjetili smo jedan od najljepših nacionalnih parkova u Hrvatskoj. NP “Krka” ima mnogo sadržaja koji omogućuje edukaciju njegovih posjetitelja pa smo i mi tako podosta naučili o njegovim ljepotama i vrijednostima za hrvatsku prirodnu baštinu.