Pravila o privatnosti

Zavičajni klub “Mala Solina” je neprofitna Udruga sa sjedištem u Maloj Solini 5, 44 400 Glina, Hrvatska.  

Ova Pravila  predstavljaju način na koji prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke.  Molimo da ova Pravila pročitate kako biste u potpunosti razumjeli kako tretiramo Vaše podatke.

Sukladno GDPR-u (Općoj uredbi zaštiti osobnih podataka), Zavičajni klub “Mala Solina”, Mala Solina 5, Hrvatska djeluje kao voditelj obrade.

1. Prikupljanje osobnih podataka

Vaše podatke prikupljamo preko kontaktnog obrasca na ovoj web stranici. 

2. Vrsta osobnih podataka

Prikupljamo podatke o imenu i prezimenu, E-Mail adresi, broju telefona i podatke koje navedete u poruci koju nam pošaljete. 

3. Pohrana i obrada osobnih podataka

Vaše podatke pohranjujemo na offline medijima za pohranu podataka, no pohranjuju se i na serveru u Hrvatskoj.  

4. Zaštita osobnih podataka

Redovito se radi backup podataka koji se pohranjuje na offline medijima za pohranu podataka i na serveru. Pristup podacima zaštićen je lozinkom.

5. Svrha prikupljanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke koristimo u svrhu odgovaranja na Vaše upite.

6. Čuvanje osobnih podataka

Vaše podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje svrhe u koju su ti podaci prikupljeni. 

7. S kim dijelimo Vase osobne podatke? 

Vaše osobne podatke ne dijelimo ni sa kime, osim ako državna tijela od nas to budu zahtijevala radi poštivanja zakonskih obveza. 

8. Google Analytics

Za prikupljanje anonimnih podataka o korisnicima ove web stranice koristimo Google Analytics u svrhu analize koje se web stranice posjećuju, u koje vrijeme, s kojih uređaja, iz kojih zemalja i sl. 

Ti podaci prikupljaju se pomoću kolačića, a statistike koristimo u sljedeće svrhe:

 1. za poboljšanje web stranice
 2. analizu obrazaca ponašanja
9. Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka

Za ostvarivanje prava obratite nam se putem maila koristeći podatke navedene na ovoj web stranici.

9.1 Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo i možete zatražiti detaljne informacije o istima. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom.

9.2 Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Pošaljite nam E-mail s potpunim i ažurnim podacima kako bismo ih ažurirali.

9.3 Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koju sam ih prikupio;
 • povukli ste privolu 
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka te ako ne postoje moji jači legitimni  razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade
9.4 Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavate  njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke, ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
9.5 Pravo na prigovor

Prigovor na obradu svojih osobnih podataka imate pravo priložiti slanjem maila ako mislite da ne postoji legitimni razlog za to.

10. Nadležno tijelo

Državno tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka je Agencija za zaštitu osobnih podataka koju možete kontaktirati ako smatrate da Vašim osobnim podacima ne rukujem propisno. Njena web stranica je www.azop.hr